Ubezpieczenie przedmiotu leasingu: przez firmę leasingową czy indywidualnie? Co jest bardziej korzystne?

Na wstępie zaznaczyć należy, iż ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest obowiązkowe. Zarówno jeśli mówimy o środkach komunikacji takich jak samochody jak również o  sprzęcie np. wyposażeniu gabinetów w niezbędne urządzenia. Biorąc pod uwagę ubezpieczenie auta,  obligatoryjnym jest  ubezpieczenie OC i Auto Casco natomiast ubezpieczeniem fakultatywnym ubezpieczenie od utraty na wartości tzw. GAP czy Assistance.

O ile w przypadku ubezpieczenia OC/AC zagadnienie jest ogólnie znane, warto zatrzymać się  przy ubezpieczeniu GAP. Wyróżniamy trzy rodzaje tego ubezpieczenia:

  • finansowy – ubezpieczenie pokrywa różnice między odszkodowaniem AC (wartością rynkową pojazdu), a kwotą zobowiązania pozostałą do spłaty;
  • indeksowy – ubezpieczenie pokrywa 20-30% wartości rynkowej pojazdu z dnia, kiedy doszło do szkody;
  • fakturowy – ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu lub wartością z polisy AC, a wypłaconym odszkodowaniem przez zakład ubezpieczeń

Wyobraźmy sobie, że kupujemy auto o wartości 100 000 zł, po roku ulega wypadkowi w wyniku, którego nadaje się do kasacji lub zostaje skradzione. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wycenia je na 85 000 zł, do spłaty leasingu zgodnie z harmonogramem rat leasingowych zostało nam 90 000 zł i właśnie tę różnicę pokrywa ubezpieczenie GAP ( fakturowy), reszta wypłacana jest leasingobiorcy. Jest to zabezpieczenie dla użytkownika samochodu na odszkodowanie wyższe niż wynikałoby to z rzeczywistej wartości auta w momencie opisanych zdarzeń. Pamiętajmy, że już w momencie wyjazdu z salonu auto traci na wartości już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Ubezpieczenie GAP zawierane jest na okres umowy leasingowej i płatne jest przeważnie w ratach leasingowych lub w ratach rozłożonych na okres trwania  leasingu. Najkorzystniej wybrać to ubezpieczenie w momencie zawierania umowy leasingu, gdyż jest bardzo mało możliwości na Rynku „dokupienia” go w trakcie trwania umowy.

W przypadku ubezpieczenia maszyn i innego rodzaju sprzętów mówimy o ubezpieczeniu majątkowym. Ubezpieczenie przedmiotów leasingu pozwala na zabezpieczeniu przed konsekwencjami możliwego zniszczenia, uszkodzenia. Zakres ubezpieczenia może obejmować pożar, uderzenie pioruna, powódź czy inne zdarzenia losowe jak również kradzież z włamaniem i rabunek czy wandalizm po dokonaniu włamania. Sumą ubezpieczenia jest wartość fakturowa brutto. Polisa może zostać zawarta na okres 12 miesięcy, często z opcją automatycznego przedłużenia, albo na cały okres trwania umowy leasingu.

Leasingobiorca może skorzystać z możliwości ubezpieczenia przedmiotów leasingu za pośrednictwem firmy leasingowej lub indywidualnie np. u zaprzyjaźnionego brokera. Każda z opcji ma swoje zalety i wady. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych.

Zalety i wady wyboru ubezpieczenia za pośrednictwem firmy leasingowej:

- często tańsze oferty z uwagi na umowy generalne z towarzystwami ubezpieczeniowymi;
- możliwość rozłożenia na raty, nawet na cały okres leasingu;
- wybór ubezpieczenia za pośrednictwem firmy leasingowej przeważnie premiowany jest lepszymi warunkami leasingu;
-elastyczne podejście podczas negocjowania oferty ubezpieczenia;
- brak opłaty za ubezpieczenie obce.

Ubezpieczenie zawierane indywidualnie:

- możliwość wyboru ubezpieczenia za pośrednictwem znanego brokera;
- stawka wyliczana na podstawie posiadanych zniżek;
- opłata do firmy leasingowej za ubezpieczenie obce. 

Z uwagi na znaczny wzrost cen polis OC/AC w ostatnim roku warto rozważyć wybór ubezpieczenia wieloletniego. Ma on sporo zalet, min. stałą stawkę składki przez cały okres, brak dodatkowych składek w przypadku szkody, brak konieczności opłaty za ubezpieczenie obce. 

Podsumowując, wybór należy do leasingobiorcy i każda opcja ma swoje plusy i minusy. Najlepszym rozwiązaniem jest porównanie warunków lub poprosić o fachową pomoc doradcę leasingowego, który z pewnością przedstawi najlepsze rozwiązanie  w konkretnym przypadku.