Blog

Zdjęcie artykułu

Wykup przedmiotu w leasingu operacyjnym w ujęciu podatkowo-prawnym.

Umowa leasingu operacyjnego na ogół przewiduje możliwość wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu jej obowiązywania. Opcja wykupu stanowi, w tym przypadku wyłącznie propozycję leasingodawcy dotyczącą przedmiotu leasingu.

Czytaj więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją mojego zapytania, oraz o kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną. Zobacz politykę prywatności